Новини

През месец юни 2009г. е
утвърдена Политика по качество,
околна среда, здраве и безопас-
ност при работа
на фирма "БУЛ-МАРК" ООД


За Нас


Фирма "БУЛ-МАРК"ООД е дружество с ограничена отговорност, създадено през 1992г. и е регистрирано във Варненски окръжен съд по фирмено дело № 8555 , с изцяло частен капитал.

"БУЛ-МАРК"ООД е утвърден изпълнител в областта на изграждането, ремонта, реконструкцията и модернизацията на електроенергийни обекти на сгради и съоръжения с промишлено, социално и битово предназначение. Фирмата извършва електроинженеринг на ветрогенератори. Произвежда електроразпределителни устройства - електрически табла и КТП.

"БУЛ-МАРК"ООД разполага с постоянен екип компетентни и високо квалифицирани, ръководни и изпълнителни кадри, с богат производствен опит.

Фирмата има собствен офис, складова и производствено – техническа база, в която се извършва производството на електроразпределителни устройства и необходимите заготовки и детайли за електромонтажната дейност.Стопанската дейност на фирмата е осигурена със собствен стопански инвентар,механизация, оборудване и транспорт, които са в състояние да обезпечат основните й производствени нужди.

Фирмата организира своето производство, в съответствие със световните стандарти,залагайки на опита на доказани специалисти и ползването на материали и апаратура на утвърдени в световната практика производители /3М, Siemens, Schneider Electric, ABB и др.

Ресурсната обезпеченост на фирмата гарантира високото качество и надежност на предлаганите електромонтажни услуги и продукти.